Wedding MM & NM

Wedding BD & MI time tbc

Wedding LS & SE time tbc

Wedding DW & JA

Bilton WI time TBA

Mid-Week Prayers

Induction: Rev Caroline Andrews

Visit- MYW Tours – American Group

Elders Meeting

Under 40s group